Ана Милутиновић

5. март 2020

• Слобода •
Ја сам клинка која је увек сезала за нечим више, од онога што јој се нуди. То ми је примарни инстинкт.

• Радозналост •
Образовање сам видела у много ширем контексту него што је институција факултета. Можеш постати шта год пожелиш.

• Немир •
Љубав сам живела ван сваке друштвене норме. Љубав је то што желим.

• Људи •
Волим људе. Све те различите светове. Само једни друге имамо, све остало је дим и магла.

• Даљине •
Још увек сам она клинка с’почетка приче. Говорим себи да сам довољна. Не верујем у то. Корачам увек по свом унутарњем осећају.